Information

Beskrivning: Dokumentet beskriver varför och hur ackrediterade laboratorier och kontrollorgan ska delta i provnings- och kalibreringsjämförelser.