Information

Beskrivning: Målet med denna vägledning är att minimera olikheter i bedömningar och därmed göra tillämpningen av ISO/IEC 17025 så harmoniserad som möjligt för våra kunder. Vägledningen är främst skriven för bedömare. Inom vissa områden finns det särskilda tillämpningsdokument. Vilka dokument som skall användas vid varje bedömning regleras vid kontraktstillfället mellan Swedac och den enskilda bedömaren.