Information

Beskrivning: Certifiering av ledningssystem för hållbarhet vid evenemang enligt SS-ISO 20121:2012 skall ses som ett tillägg till ledningssystem för miljö enligt ISO 14001:2015. Ackreditering av certifieringsorgan görs enligt kraven i ISO/IEC 17021:2015; Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem. Detta dokument ger vägledning för användning av kraven i ISO/IEC 17021:2015 för ledningssystem för hållbara evenemang.

Relaterade ämnesområden