Drönare kan bli säkrare med ackreditering

Drönare blir allt vanligare på marknaden men de riskerar att störa både radioutrustning och flygtrafik. I ett remissvar till förslaget om EU-gemensam drönarreglering lyfter Swedac upp poängen med ackreditering för att säkra kvaliteten och minska riskerna.

Drönare kan bli säkrare med ackreditering

I takt med att antalet drönare på marknaden ökar blir det trängre i luften. Vissa drönare använder frekvenser där de kan störa annan radioutrustning. Säkerhetsreglerna skiljer sig åt inom EU:s medlemsländer och det har lyfts krav på nya regelverk, både kring produktion och användning av drönare.

Den europeiska byrån för luftfartssäkerhet, EASA, fick uppgiften att ta fram ett förslag på EU-gemensam drönarreglering som myndigheter i medlemsländerna ska ta ställning till. I sitt remissvar betonar Swedac vikten av en aktiv och grundläggande kvalitetssäkring.

– Drönare måste vara en säker del av luftrummet och ska inte orsaka radiostörningar. Certifiering under ackreditering tillsammans med en tydlig marknadskontroll kan bidra till det, säger myndighetens generaldirektör Peter Strömbäck.

Swedac har identifierat ett antal möjliga situationer där certifiering är lämpligt. Ett exempel är produktcertifiering i form av funktionskrav på drönaren, ett annat är personcertifiering av fjärrpiloten.

Med ett EU-gemensamt regelverk där drönare ska certifieras av ackrediterade certifieringsorgan går det att skapa en oberoende, opartisk och likvärdig bedömning som gäller inom hela EU. Om certifiering görs av ackrediterade certifieringsorgan istället för av nationella myndigheter bibehålls också principen för öppna system för provning och kontroll.

– Swedac tar gärna en aktiv del i det fortsatta arbetet att se till att drönare på EU:s inre marknad är kvalitetssäkrade, säger Peter Strömbäck.

I sitt remissvar pekar Swedac också på vikten av att EASA tydliggör sitt förslag om reglering i samband med den föreslagna allmänna luftfartsförordningen och frågor om marknadskontroll. Fullständigt remissvar kan läsas här.

EASA väntas lämna ett förslag till förordning till kommissionen före årsskiftet. De nya reglerna är tänkta att beslutas under 2018 och träda i kraft 2020–2021.