E-handel i fokus för myndigheterna i Marknadskontrollrådet

Vartannat år anordnas Marknadskontrolldagen för att diskutera hur marknadskontrollen kan effektiviseras och förbättras. Årets tema var den ökande e-handeln och vilka utmaningar det för med sig.

Hur produkter som säljs på nätet ska kontrolleras är en av de stora frågorna för marknadskontrollmyndigheter idag. Fler och fler e-handelsföretag säljer direkt från tredje land till konsument, vilket skapar nya utmaningar när det gäller spårning av tillverkare, tjänsteleverantörernas ansvar och myndigheternas befogenheter.

Temat diskuterades på Marknadskontrolldagen, en stor workshop för inspektörer, jurister och andra myndighetsrepresentanter som arbetar med marknadskontroll. Flera myndigheter delade med sig av sina erfarenheter av försäljning på nätet, diskuterade framtidens utmaningar och workshoppade om hur samarbetet mellan tull- och marknadskontrollmyndigheter kan vässas.

Swedac, som har samordningsansvar för marknadskontrollen i Sverige, pratade om grundläggande principer för marknadskontroll, aktuella lagstiftningsförslag och andra initiativ på nationell och EU-nivå.

På Marknadskontrollrådets webbplats finns mer information och tillgång till alla myndigheternas presentationer från dagen.