Swedac är en av medlemmarna i EA, den europeiska samarbetsorganisationen för ackrediteringsorgan för ackreditering av laboratorier, certifierings- och kontrollorgan. På den här sidan samlar vi länkar till årsrapporter, nyhetsbrev, rapporter och dokument från EA som vi vill vara med och sprida.