Fira världsmetrologidagen på lördag

Den 20 maj firas Världsmetrologidagen i ett femtiotal länder för att uppmärksamma överenskommelsen om att använda sig av ett gemensamt mätsystem.

Fira världsmetrologidagen på lördag

En meter hade inte varit en meter utan den internationella överenskommelsen i Paris 1875, då 17 länder för första gången formaliserade ett samarbete och kom överens om att använda metersystemet. Paris har kvar sin position som mätsystemens centrum, då den internationella mätorganisationen OIML har sitt säte där. Även den internationella kilogramprototypen förvaras bakom lås och bom i Paris: Mätansvariga myndigheter från alla länder träffas regelbundet på den internationella byrån för mått och vikt BIPM, för att kontrollväga sina riks-kilovikter så att alla ska ha korrekt jämförelsematerial.

Före metersystemets inträde fanns många olika slags måttstockar, även samma måttenhet, en tum till exempel, kunde vara olika lång i olika länder. I Sverige infördes metersystemet officiellt genom en kunglig förordning 1878 med en tioårig övergångsperiod. De gamla måtten, som aln och fot, var tillåtna fram till ingången av år 1889. Swedac är myndigheten i Sverige som skriver regler och utövar tillsyn över de mätinstrument som används i handeln.

Årets världsmetrologidag har tema transport. Läs mer om världsmetrologidagen här.