Hoppa till innehållet
Nyheter

Förändringar inom ackrediterade drogtester för arbetslivet

Området ackrediterade drogtester, och då särskilt drogtester för arbetslivet, är ett ständigt aktuellt ämne.

Av frågorna som inkommit till Swedac under en längre tid har ett behov av förtydligande och harmonisering uppenbarat sig. Det har därför beslutats att de analyser och specifika komponenter som ingår i en arbetsplatstestning av narkotiska preparat ska markeras tydligt på respektive laboratoriums lista för ackrediteringens omfattning. Detta berör i dagsläget nio ackrediterade laboratorier. Arbetet med att uppdatera listorna påbörjas nu och planeras vara klart under 2015. Listorna kommer att publiceras efterhand i ackrediteringsregistret och blir då också sökbara på www.swedac.se.
Vilka laboratorier som är ackrediterade för arbetsplatstestning finns även under fliken ”Alkohol- och drogtester för arbetslivet” här på www.swedac.se.

Frågor om ackrediterade drogtester? Kontakta Charlotte Woschnagg.