Goda nyheter för Swedac

Regeringen föreslår i sin budgetproposition förstärkt anslag till Swedac.

Regeringen har i sin budgetproposition föreslagit att Swedac får ett förstärkt anslag med 10 miljoner kronor per år de kommande tre åren. Detta för att täcka de kostnader som tillkommit i samband med att delar av myndigheten omlokaliseras från Stockholm till Borås.

– Det är tydligt att regeringen värnar Swedacs viktiga roll för tillit, trygghet och kvalitet i samhället, säger Swedacs generaldirektör Ulf Hammarström.

Budgetförslaget är ett välkommet besked för Swedac.

– Förslaget är mycket goda nyheter för Swedac. Om regeringens proposition går igenom i riksdagen innebär det att Swedac snabbare kan komma i ekonomisk balans och komma tillbaka som en förnyad myndighet efter omlokaliseringen, säger Ulf Hammarström.

Regeringens budget kommer att behandlas i riksdagen i december.