Goda resultat från Swedacs kundenkät

Swedac har sammanställt svaren från den årliga kundundersökning som genomförs bland ackrediterade kunder. Undersökningen visar att det totala intrycket av Swedac är fortsatt mycket gott.

I 2018 års kundundersökning deltog 469 ackrediterade kunder. Undersökningen visar att förtroendet för Swedac är alltjämt högt och 88 procent av respondenterna svarade att deras totala intryck av Swedac är ganska eller mycket bra. Glädjande är att 89 procent av de svarande kunderna anser att Swedacs verksamhet bidrar till ökad kvalitet på kundens tjänster eller produkter.

Det har även inkommit kommentarer och förbättringsförslag, som till exempel att vissa upplever att handläggningstiderna är för långa.

– För oss är det mycket värdefullt att veta vad våra kunder faktiskt tycker och det ger oss ett underlag att utgå från när vi ska utveckla och förbättra vår verksamhet, säger Kristina Hallman, chef på Swedacs ackrediteringsavdelning.

Undersökningen genomförs löpande med företag som haft tillsyn under den senaste månaden.