Handelsavtalet mellan EU och Kanada underlättar för export

Genom handelsavtalet accepterar EU och Kanada varandras bedömningar av ett flertal produkter som kräver provningar eller certifieringar för att säljas. Svenska företag kan snart börja exportera till Kanada utan ytterligare granskning av sina produkter.

Handelsavtalet mellan EU och Kanada underlättar för export

I oktober 2016 undertecknade EU och Kanada ett handelsavtal som ska stärka de ekonomiska förbindelserna mellan aktörerna och underlätta exporten. Avtalet innebär att både EU och Kanada accepterar resultatet från de bedömningar som respektive parters ackrediterade organ genomför inom de aktuella produktområdena.

Områden som avtalet täcker inkluderar bland annat elektriska produkter, elektronisk utrustning och radioutrustning, leksaker och maskiner. I framtiden kan avtalet komma att inkludera ytterligare produktgrupper. De flesta produkter som ingår har hög exportpotential.

– Svenska företag som vill exportera produkter till Kanada, som ligger inom de listade områdena för avtalet, kan snart få sina produkter bedömda i Sverige, menar Peter Kronvall, utredare på Swedac och styrelseledamot i IAF, International Accreditation Forum som är den internationella organisationen för ackrediteringsorgan som ackrediterar certifieringsorgan.

Det innebär att en del svenska företag slipper ytterligare granskning av kanadensiska bedömningsorgan. Avsaknaden av tekniska handelshinder minskar även kostnaderna för såväl företag som för konsumenter.

Europeiska och kanadensiska ackrediterade organ har börjat bedöma egna kunder mot den andra partens regelverk när det gäller produkter som används i explosiva miljöer. Där är de tekniska kraven förhållandevis lika i Kanada och inom EU.

– Bedömningarna verkar ha bemötts positivt och även svenska ackrediterade organ som vill göra uppdrag mot de kanadensiska tekniska reglerna kan anmäla sitt intresse till Swedac, säger Peter Kronvall.