Hur ska Sverige hävda sig som kvalitetsland?

– Vi vill inte att frågorna som säkerställer kvalitet i samhället och i näringslivet ska vara hemliga. Utan vi ser framför oss ett kunskapslyft i de här frågorna, hur de hänger ihop och hur de kan bidra till utveckling, inledde Peter Strömbäck, generaldirektör för Swedac, Kvalitetslandets första webbinarium. 

Hur ska Sverige hävda sig som kvalitetsland?

Den 7 juni sändes ett webbinarium med en panel bestående av Anna Nyström, chefredaktör för Kvalitetsmagasinet, Sören Holmberg, professor emeritus från SOM-institutet vid Göteborgs universitet och Peter Strömbäck, generaldirektör på Swedac. Webbinaret handlade om Sverige som kvalitetsland – hur ser det ut idag och hur ska vi behålla och förstärka vår position?

Sverige ligger ofta i topp 10 i olika index och mätningar som gör att vi absolut är ett kvalitetsland, menar Sören Holmberg. Nu gäller det också att kunna bevara den toppställningen som vi har och följa de förändringar som sker. Dock är det farligt att luta sig tillbaka och slå sig för bröstet – det kommer ständigt nya utmaningar som samhället och näringslivet måste möta. Det handlar om att agera och leva upp till den bild som finns av svensk kvalitet – vilket kräver planering.

– Utbildningsfaktorn är det viktigaste vi har inför framtiden om vi ska kunna hänga med i kvalitet och i konkurrens. Det är viktigt att vi har väldigt vässade, spetsade kvalitetsutbildningar i Sverige, säger Sören Holmberg.

En annan påverkande aspekt är digitaliseringen, som öppnar många nya möjligheter – men som också medför risker.

– Digitaliseringen är en kraft vi är mitt inne i, säger Anna Nyström och menar att det är tydligt att en mängd möjligheter öppnas. För just kvalitetetsarbete tar hon upp automatisering och att möta och leva upp till kunders förväntningar och behov. Men där finns det också risker – det blir ännu viktigare att leva upp till förväntningarna eftersom information kan färdas snabbt. Samtidigt tror Nyström att digitaliseringen och automatiseringen kan leda till att det mänskliga mötet blir ännu viktigare – det är där man kan konkurrera.

Panelen avslutade med tre framtidsutsikter:

– Vi har väldigt bra utgångspunkter och vi har väldigt stora utmaningar – alltifrån globalisering, digitalisering, osäkerhet i världen… Jag tycker att vi ska bära med oss kvalitetsfrågorna in i de här utmaningarna och se systematiskt och innovativt på dem för att komma till smarta lösningar, säger Peter Strömbäck.

– Jag skulle vilja se ett ökat nordiskt samarbete, tillbaka till det vi hade för 40-50 år sedan. De nordiska länderna är väldigt lika varandra och har väldigt många goda värden som vi kan exportera och hjälpa till med. Men vi är lite för små var och en. Så mer nordiskt samarbete, sen så får vi vara med vid de stora borden och diskutera, säger Sören Holmberg.

– Jag skulle absolut vilja se att kvalitetsfrågan hamnar högre upp på agendan, och att man inser att kvalitet faktiskt är en konkurrensfaktor och ett sätt för Sverige att klara konkurrensen i det globala perspektivet. Där behöver vi tydlighet och helhetssyn, säger Anna Nyström.