Swedac är en av medlemmarna i IAF, den internationella organisationen för ackrediteringsorgan som ackrediterar certifieringsorgan. På den här sidan samlar vi länkar till årsrapporter, nyhetsbrev, rapporter och dokument från IAF som vi vill vara med och sprida.