Swedac är en av medlemmarna i ILAC, den internationella organisationen för ackrediteringsorgan som ackrediterar laboratorier. På den här sidan samlar vi länkar till årsrapporter, nyhetsbrev, rapporter och dokument från ILAC som vi vill vara med och sprida.