Information om bedömares och handläggares tillgänglighet

Swedac är nu inne i en intensiv verksamhetsperiod vilket kan påverka graden av tillgänglighet hos vår personal. Här är information om hur ni kommer i kontakt med våra bedömare och handläggare.

Vi samlar hela verksamheten i Borås vilket medför att ett antal nya medarbetare nu rekryteras. Samtidigt som våra nyanställda är inne i ett viktigt moment av introduktion och upplärning är vi också inne en intensiv period på året med många ärenden och tillsyner. Detta medför att graden av tillgänglighet hos våra bedömare och handläggare kan komma att påverkas något.

För att snabbast komma i kontakt med den bedömare eller handläggare som är bäst lämpad att svara på din fråga ber vi dig ringa vår växel (0771-99 09 00) eller skriva till registrator@swedac.se.

Om du söker någon särskild bedömare eller handläggare på ackrediteringsavdelningen har du bäst möjlighet att nå denne på kontoret under måndagar eller fredagar.

Gällande reglerad mätteknik och ädelmetallkontroll kommer tillgängligheten vara något begränsad under en övergångsperiod då denna avdelning huvudsakligen varit förlagd i Alvik. För allmänna frågor hänvisar vi i första hand till information på vår hemsida.