Intresse för att arbeta inom Ceta-avtalet

Handelsavtalet Ceta mellan EU och Kanada har provisoriskt trätt i kraft vilket innebär att tullavgifter mellan länderna försvinner och dubbla produktprovningar undviks. Bland de som visat intresse för att arbeta med produktprovningar inom avtalet finns ett antal svenska ackrediterade organ.

Sedan september 2017 har handelsavtalet Ceta (Comprehensive Economic and Trade Agreement) mellan EU och Kanada provisoriskt varit i kraft. Det betyder att stora delar av avtalet tillämpas innan de nationella parlamenten röstat igenom avtalet. Arbetet med att avskaffa handelshinder mellan parterna är därmed i gång.

Med avtalet på plats ska 98 procent av tullarna mellan parterna avskaffas direkt och ytterligare en procent inom sju år. Utöver avskaffade tullavgifter innebär avtalet också att icke-tariffära handelshinder ska minskas.

En viktig del i det arbetet är att dubbla produktprovningar ska undvikas genom att EU och Kanada ömsesidigt erkänner de bedömningar som utförts av respektive parts ackrediterade organ inom de produktområden som avtalet täcker. Men ännu är det enbart inom två områden som ackrediterade provningslabb kan göra bedömningar; radioutrustning och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

– Än så länge är det en handfull svenska företag som visat intresse för att bli ackrediterade för att arbeta inom avtalet. Det kan även bli fler företag som visar intresse för ackreditering när fler produktområden blir aktuella för ackrediterad provning och certifiering, berättar Tomas Holm på Swedacs industrienhet.

De produktgrupper som ryms inom avtalet har i de flesta fall hög exportpotential och inkluderar bland annat elektronik, leksaker och maskiner. I framtiden kan ytterligare produktgrupper komma att rymmas inom avtalet.