Kvalitet i välfärden går att mäta

Flera professorer och andra verksamma inom kvalitetssektorn är kritiska till Välfärdsutredningens påstående att det är svårt att mäta kvalitet i välfärden.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet menar de att utredningen ignorerar den omfattande kunskap inom området och den forskning som idag bedrivs i Sverige.

Swedac delar uppfattningen att det går att mäta kvalitet inom välfärden precis som inom andra områden. Det kan föreskrivas att alla utförare av välfärdstjänster ska arbeta med ständiga förbättringar utifrån uppmätta resultat. Detta görs sedan länge inom verksamheter som är ackrediterade i enlighet med internationella standarder och i verksamheter som för övrigt arbetar inom tjänstesektorn. Läs Swedacs remissvar till Välfärdsutredningen.