Kvalitetslandet i fokus när Swedac deltar i Kvalitetsmässan

Tillsammans med andra experter kommer Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck att diskutera Kvalitetslandet Sverige och tillsynens framtid när Swedac arrangerar två seminarier på Kvalitetsmässan i Göteborg i november.

Kvalitetslandet i fokus när Swedac deltar i Kvalitetsmässan

Många av de system och metoder som säkerställer kvalitet är okända. Så vad är det egentligen som lägger grunden för svensk kvalitet, hur väl är kvalitetslandet Sverige förberett för framtiden och hur säkrar vi den positionen i en omvärld som förändras? Det är några av frågorna som Peter Strömbäck kommer att diskutera tillsammans med Lars Sörqvist från Sandholm Associates och Annika Wallenskog på Sveriges Kommuner och Landsting under Kvalitetsmässans första dag. Rubriken är Är kvalitetslandet Sverige förberett för framtiden och seminariet äger rum den 14 november.

–Kvalitet är basen för vårt välstånd. I en omvärld som förändras behöver kvalitet och kvalitetssäkring utvecklas. Digitaliseringen skapar också nya möjligheter, säger Peter Strömbäck.

Swedacs andra seminarium handlar om hur tillsynsarbete kan utvecklas, fördelas och effektiviseras. Förutom Swedac är även Swetic, Föreningen Kommunala Miljöchefer och Kemikalieinspektionen med och samtalar. Seminariet äger rum den 15 november.

Kvalitetsmässan samlar aktörer inom offentligt finansierade verksamheter för att diskutera kvalitet i samhället. Årets tema är ”Det nya Sverige”. Mässan arrangeras 14–16 november på Svenska Mässan i Göteborg. Se hela programmet här: Program för Kvalitetsmässan.

Kvalitetslandet handlar om de system och metoder som säkerställer kvalitet, att fortsätta stärka svensk konkurrenskraft, och utveckla kvalitet utefter framtidens utmaningar. Läs mer på Kvalitetslandets webbplats.