Här publiceras samtliga Swedacs gällande föreskrifter årsvis.

  2017

 • STAFS 2017:1 Swedacs föreskrifter om färdigförpackade varor
 • 2016

 • STAFS 2016:24 Föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2015:8) om ackreditering
 • 2016

 • STAFS 2016:23 Swedacs föreskrifter för år 2017 om tillsynsavgifter för vatten- och värmemätare
 • 2016

 • STAFS 2016:22 Swedacs föreskrifter för år 2017 om tillsynsavgifter för mätare för aktiv elenergi
 • 2016

 • STAFS 2016:21 Swedacs föreskrifter om avgifter för anmälda organ när ackreditering ligger till grund för anmälan
 • 2016

 • STAFS 2016:20 Swedacs föreskrifter om avgifter för ackrediterade eller godkända laboratorier, producenter av referensmaterial och arrangörer av program för kompetensprövning
 • 2016

 • STAFS 2016:19 Swedacs föreskrifter om avgifter för ackrediterade kontrollorgan
 • 2016

 • STAFS 2016:18 Swedacs föreskrifter om avgifter för certifieringsorgan, organ för validering och verifiering samt miljökontrollanter enligt Emas
 • 2016

 • STAFS 2016:17 Föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter (STAFS 2010:11) om ackreditering av miljökontrollanter enligt Emas.
 • 2016

 • STAFS 2016:16 Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem
 • 2016

 • STAFS 2016:15 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2012:5 om tillsatsanordningar till taxametrar
 • 2016

 • STAFS 2016:14 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2016:12 om icke-automatiska vågar
 • 2016

 • STAFS 2016:13 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2016:1 om mätinstrument
 • 2016

 • STAFS 2016:12 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om icke-automatiska vågar
 • 2016

 • STAFS 2016:11 Swedacs föreskrifter om avgasmätare
 • 2016

 • STAFS 2016:10 Swedacs föreskrifter om dimensionsmätinstrument
 • 2016

 • STAFS 2016:9 Swedacs föreskrifter om längdmått och volymmått för utskänkning
 • 2016

 • STAFS 2016:8 Swedacs föreskrifter om taxametrar
 • 2016

 • STAFS 2016:7 Swedacs föreskrifter om automatiska vågar
 • 2016

 • STAFS 2016:6 Swedacs föreskrifter om mätsystem för andra vätskor än vatten
 • 2016

 • STAFS 2016:5 Swedacs föreskrifter om värmeenergimätare
 • 2016

 • STAFS 2016:4 Swedacs föreskrifter om mätare för aktiv elenergi
 • 2016

 • STAFS 2016:3 Swedacs föreskrifter om gasmätare och volymomvandlare
 • 2016

 • STAFS 2016:2 Swedacs föreskrifter om vattenmätare
 • 2016

 • STAFS 2016:1 Swedacs föreskrifter om mätinstrument
 • 2015

 • STAFS 2015:22 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2013:11 om avgifter för anmälda organ när ackreditering inte ligger till grund för anmälan
 • 2015

 • STAFS 2015:14 Swedacs föreskrifter om avgifter för registrering av namnstämplar avsedda för ädelmetallarbeten
 • 2015

 • STAFS 2015:13 Swedacs föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2015:8) om ackreditering
 • 2015

 • STAFS 2015:12 Swedacs föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2015:6) om anmälda organ inom vissa områden
 • 2015

 • STAFS 2015:11 Swedacs föreskrifter om upphävande av föreskrifter (STAFS 1994:14) om EEG-hektolitervikt hos säd
 • 2015

 • STAFS 2015:10 Swedacs föreskrifter om upphävande av föreskrifter (STAFS 1994:13) om bestämning av alkoholhalt
 • 2015

 • STAFS 2015:9 Swedacs föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:33) om ackreditering av laboratorier
 • 2015

 • STAFS 2015:8 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
 • 2015

 • STAFS 2015:7 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2009:8 om mätsystem för mätning av överförd el
 • 2015

 • STAFS 2015:6 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om anmälda organ inom vissa områden
 • 2015

 • STAFS 2015:5 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2009:26 om måttenheter
 • 2015

 • STAFS 2015:3 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2009:9 om återkommande kontroll av mätare för aktiv elenergi
 • 2015

 • STAFS 2015:2 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2009:8 om mätsystem för mätning av överförd el
 • 2015

 • STAFS 2015:1 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2006:7 om mätare för aktiv elenergi
 • 2014

 • STAFS 2014:19 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter om upphävande av föreskrifter och allmänna råd (STAFS 1999:5) för ackrediterade kontrollorgan Typ A (besiktningsorgan) för kontroll av lyftanordningar, transportanordningar m.m.
 • 2014

 • STAFS 2014:17 Swedacs föreskrifter om avgifter vid återkommande kontroll av vågar och bränslemätdon
 • 2014

 • STAFS 2014:13 Swedacs föreskrifter om upphävande av föreskrifter och allmänna råd (STAFS 1999:4) för ackrediterade kontrollorgan Typ A (besiktningsorgan) för kontroll av tryckanordningar m.m.
 • 2014

 • STAFS 2014:12 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 1999:5 för ackrediterade kontrollorgan Typ A (besiktningsorgan) för kontroll av lyftanordningar, transportanordningar m.m.
 • 2014

 • STAFS 2014:11 Swedacs föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter (STAFS 2008:4) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed (GLP)
 • 2014

 • STAFS 2014:10 Swedacs föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter (STAFS 2011:35) om ackreditering av producenter av referensmaterial
 • 2014

 • STAFS 2014:9 Swedacs föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter (STAFS 2011:34) om ackreditering av arrangörer av program för kompetensprövning
 • 2014

 • STAFS 2014:8 Swedacs föreskrifter om ändring Swedacs föreskrifter (STAFS 2010:11) om ackreditering av miljökontrollanter enligt Emas
 • 2014

 • STAFS 2014:5 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2007:19 om återkommande kontroll av icke-automatiska vågar
 • 2014

 • STAFS 2014:4 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2007:3 om återkommande kontroll av mätsystem för andra vätskor än vatten
 • 2014

 • STAFS 2014:3 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2007:2 om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare
 • 2014

 • STAFS 2014:2 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2007:1 om återkommande kontroll av automatiska vågar
 • 2014

 • STAFS 2014:1 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2006:19 om installation och besiktning av taxameterutrustning
 • 2013

 • STAFS 2013:19 Swedacs föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:33) om ackreditering av laboratorier
 • 2013

 • STAFS 2013:18 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2007:21 om organ som certifierar IT-säkerhet
 • 2013

 • STAFS 2013:17 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2007:20 om evalueringsorganisationer som utvärderar IT-säkerhet
 • 2013

 • STAFS 2013:12 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2008:4 om införande av OECD:s principer om införandet av god laboratoriesed (GLP)
 • 2013

 • STAFS 2013:11 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om avgifter för anmälda organ när ackreditering inte ligger till grund för anmälan
 • 2013

 • STAFS 2013:8 Swedacs föreskrifter om upphävande av Swedacs allmänna föreskrifter och allmänna råd (STAFS 1998:13) för ackrediterade granskare av rutiner för upphandling
 • 2013

 • STAFS 2013:7 Swedacs föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter (STAFS 2012:6) om ackreditering av organ för validering och verifiering av växthusgaser
 • 2013

 • STAFS 2013:6 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar personer
 • 2013

 • STAFS 2013:5 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar produkter
 • 2013

 • STAFS 2013:4 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2007:13 om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem
 • 2013

 • STAFS 2013:3 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2003:5 om kontroll av egna reparationer för ackrediterade verkstäder
 • 2013

 • STAFS 2013:2 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2007:13 om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem
 • 2013

 • STAFS 2013:1 Swedacs föreskrifter om ändring i (STAFS 2010:11) om ackreditering av miljökontrollanter enligt Emas
 • 2012

 • STAFS 2012:14 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2007:18 om icke-automatiska vågar
 • 2012

 • STAFS 2012:11 Swedacs föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:18) om ackreditering av kontrollorgan
 • 2012

 • STAFS 2012:10 Swedacs föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ
 • 2012

 • STAFS 2012:8 Swedacs föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2003:5) om kontroll av egna reparationer för ackrediterade verkstäder
 • 2012

 • STAFS 2012:6 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter om ackreditering av organ för validering och verifiering av växthusgaser
 • 2012

 • STAFS 2012:5 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om tillsats anordningar till taxametrar
 • 2012

 • STAFS 2012:4 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2006:19 om installation och besiktning av taxameterutrustning
 • 2012

 • STAFS 2012:2 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2007:13 om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem
 • 2012

 • STAFS 2012:1 Swedacs föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:10) om ackreditering av organ som planerar, utför och rapporterar effektivitetsstudier enligt GEP
 • 2011

 • STAFS 2011:35 Swedacs föreskrifter om ackreditering av producenter av referensmaterial
 • 2011

 • STAFS 2011:34 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av arrangörer av program för kompetensprövning.
 • 2011

 • STAFS 2011:33 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
 • 2011

 • STAFS 2011:28 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2011:5 om anmälda organ
 • 2011

 • STAFS 2011:18 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av kontrollorgan
 • 2011

 • STAFS 2011:17 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2007:13 om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem
 • 2011

 • STAFS 2011:14 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2009:9 om återkommande kontroll av mätare för aktiv elenergi
 • 2011

 • STAFS 2011:13 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2009:8 om mätsystem för mätning av överförd el
 • 2011

 • STAFS 2011:12 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2007:19 om återkommande kontroll av icke-automatiska vågar
 • 2011

 • STAFS 2011:11 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2007:3 om återkommande kontroll av mätsystem för andra vätskor än vatten
 • 2011

 • STAFS 2011:10 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2007:2 om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare
 • 2011

 • STAFS 2011:9 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2007:1 om återkommande kontroll av automatiska vågar
 • 2011

 • STAFS 2011:7 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 1993:16 om EEG-märkning av flaskor som tjänar som mätbehållare
 • 2011

 • STAFS 2011:6 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 1993:14 om EEG-märkning av mätdon
 • 2011

 • STAFS 2011:5 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter och allmänna råd för anmälda organ
 • 2010

 • STAFS 2010:11 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av miljökontrollanter enligt Emas
 • 2009

 • STAFS 2009:28 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2008:8 om ansvarsstämplar hos ädelmetallarbeten
 • 2009

 • STAFS 2009:26 Swedacs föreskrifter om måttenheter
 • 2009

 • STAFS 2009:17 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2006:8 om värmemätare
 • 2009

 • STAFS 2009:16 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2006:10
 • 2009

 • STAFS 2009:15 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2006:5 om vattenmätare
 • 2009

 • STAFS 2009:14 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2006:11 om taxametrar
 • 2009

 • STAFS 2009:13 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2006:6 om gasmätare och volymomvandlare
 • 2009

 • STAFS 2009:12 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2006:7 om mätare för aktiv elenergi
 • 2009

 • STAFS 2009:11 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2006:9 om mätsystem för andra vätskor än vatten
 • 2009

 • STAFS 2009:10 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2006:14 om avgasmätare
 • 2009

 • STAFS 2009:9 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om återkommande kontroll av mätare för aktiv elenergi
 • 2009

 • STAFS 2009:8 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om mätsystem för mätning av överförd el
 • 2009

 • STAFS 2009:7 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2007:13 om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem
 • 2008

 • STAFS 2008:11 Swedacs föreskrifter om ändring av STAFS 1993:18 om EEG-märkning av färdigförpackade varor
 • 2008

 • STAFS 2008:10 Swedacs föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2003:1) om färdigförpackning av varor efter volym eller vikt
 • 2008

 • STAFS 2008:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ansvarsstämplar hos ädelmetallarbeten
 • 2008

 • STAFS 2008:6 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2007:13 om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem
 • 2008

 • STAFS 2008:5 Swedacs föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter
 • 2008

 • STAFS 2008:4 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed (GLP)
 • 2008

 • STAFS 2008:1 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 1993:14 om EEG-märkning av mätdon
 • 2007

 • STAFS 2007:21 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac)föreskrifter och allmänna råd om organ som certifierar ITsäkerhet
 • 2007

 • STAFS 2007:20 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om evalueringsorganisationer som utvärderar IT-säkerhet
 • 2007

 • STAFS 2007:19 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om återkommande kontroll av icke-automatiska vågar.
 • 2007

 • STAFS 2007:14 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2007:13 om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem
 • 2007

 • STAFS 2007:13 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem
 • 2007

 • STAFS 2007:10 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som planerar, utför och rapporterar effektivitetsstudier enligt GEP
 • 2007

 • STAFS 2007:3 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter om återkommande kontroll av mätsystem för andra vätskor än vatten
 • 2007

 • STAFS 2007:2 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare
 • 2007

 • STAFS 2007:1 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter om återkommande kontroll av automatiska vågar
 • 2006

 • STAFS 2006:21 Swedacs föreskrifter om ändring i STAFS 2006:10
 • 2006

 • STAFS 2006:20 Swedacs föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd
 • 2006

 • STAFS 2006:19 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd om installation och besiktning av taxameterutrustning
 • 2006

 • STAFS 2006:15, 16 Förordning om upphävande av vissa av Swedacs föreskrifter om riksprovplatser och riksmätplatser
 • 2005

 • STAFS 2005:14 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter om ändringar i vissa föreskrifter
 • 2005

 • STAFS 2005:8 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll särskilda föreskrifter om upphävande av STAFS 2000:2 för laboratorier ackrediterade för mätning av radongashalt i bostadsluft
 • 2004

 • STAFS 2004:6 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter
 • 2004

 • STAFS 2004:3 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2003:1) om färdigförpackning av varor efter volym eller vikt
 • 2003

 • STAFS 2003:12 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll särskilda föreskrifter för ackrediterade laboratorier verksamma inom teknikområdet oförstörande provning
 • 2003

 • STAFS 2003:5 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) särskilda föreskrifter om kontroll av egna reparationer för ackrediterade verkstäder
 • 2003

 • STAFS 2003:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om färdigförpackning av varor efter volym eller vikt
 • 2002

 • STAFS 2002:5 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter för organ utsedda för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse under avtal om ömsesidigt erkännande (MRA)
 • 2001

 • STAFS 2001:4 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter om kontrollformer för kontrollstämpling av ädelmetallarbeten
 • 2001

 • STAFS 2001:3 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter om kontrollstämpel för ädelmetallarbeten
 • 2000

 • STAFS 2000:10 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter för certifierings- och kontrollorgan (besiktningsorgan) för verksamhet enligt 18 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL),
 • 1993

 • STAFS 1993:18 Swedacs föreskrifter om EEG-märkning av färdigförpackade varor
 • 1993

 • STAFS 1993:16 Swedacs föreskrifter om EEG-märkning av flaskor som tjänar som mätbehållare
 • 1993

 • STAFS 1993:14 Swedacs föreskrifter om EEG-märkning av mätdon