Laser ger nya möjligheter för ädelmetallarbeten

För ädelmetallarbeten har fysiska stämplar länge använts för konsumentskyddsmärket kattfoten. I över 250 år har kattfoten använts som kontrollstämpel av ädelmetallarbeten såsom ringar och örhängen. Sedan en tid tillbaka kan märket även graveras in med hjälp av laser.

Kattfoten är Sveriges äldsta konsumentskyddsmärke och har använts för ädelmetallarbeten sedan 1754. Från 2018 är det möjligt att använda laser för att gravera kontrollstämpeln på ädelmetallarbeten som ett alternativ till fysiska stämplar. I andra länder, exempelvis Finland, har möjligheten funnits en tid och nu är det alltså möjligt även i Sverige.

– Det har funnits ett tryck från marknaden att det ska finnas möjlighet att gravera med laser i Sverige, berättar Mikael Schmidt, avdelningschef på avdelningen för reglerad mätteknik på Swedac.

Rent tekniskt innebär det att man med hjälp av laser etsar kontrollstämpeln i ädelmetallarbeten, alltså avlägsnar en del av ädelmetallen. Genom att på detta sätt gravera i metallen byggs en struktur med olika djup som tillsammans bildar den så kallade kattfoten. Vid traditionell kontrollstämpling lånar Swedac ut originalstampar till RISE som i dagsläget är det kontrollorgan som är ackrediterade för uppgiften. Kontrollorganet tillverkar sedan egna stampar utifrån Swedacs förlaga.

I och med de nya möjligheterna att gravera med laser har Swedac tagit fram en ny föreskrift som reglerar hur detta ska gå till.

Den nya föreskriften innehåller bland annat krav på hantering av laserutrustningen och den programinstruktion som representerar stamparna som behövs för att styra laserutrustningen. Tanken är att istället för fysiska stampar så används en laserutrustning som utför graveringen av kattfoten.

Möjligheten att använda sig av laserstämpling kan vara särskilt intressant för tillverkare av större mängder ädelmetallarbeten som ringar och örhängen, då stämplingsprocessen blir enklare och mer tidseffektiv. I nuläget är det oklart i vilken utsträckning som tillverkarna av ädelmetallarbeten kommer använda sig av den nya tekniken, om de kan gå över helt till laserstämpling eller om det kommer att bli en blandning av de olika teknikerna.