Ledningssystem för ökad krishanteringsförmåga

Med ledningssystemet ISO 22301 kan verksamheter upprätta ett proaktivt och systematiskt arbetssätt för att avstyra kriser och andra störningar i system och arbetsprocesser. Swedac ackrediterar nu certifieringsorgan för bedömning mot standarden.

Att förebygga eller tidigt upptäcka produktionsstörningar eller andra avvikelser kan vara avgörande för en verksamhets framgång. För produktions- eller tjänsteföretag kan avbrott eller störningar i arbetsprocesser och system innebära ekonomiskt bortfall. För organisationer verksamma inom vård och omsorg kan liknande avvikelser ha en direkt påverkan på människors liv och hälsa.

För att hjälpa företag och organisationer att förhindra sådana scenarier har ledningssystemet för kontinuitet, ISO 22301, tagits fram. Med ledningssystemet ISO 22301 arbetar företag och organisationer systematiskt för att både minska sannolikheten att avvikelser uppstår och snabbare kunna agera vid en sådan situation. Att kraven i ledningssystemet blir implementerade på ett tillfredsställande sätt kan sedan intygas av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Först ut i Sverige att bli ackrediterad för certifiering av ledningssystemet ISO 22301 är RISE. Rickard Svenningsson på RISE berättar att det ännu främst är privata samhällsaktörer som valt att certifiera sina verksamheter.
– I första skedet ser vi framförallt att de företag som certifierar sig mot ISO 22301 är privata aktörer som tillhandahåller samhällsviktig infrastruktur, till exempel IT-tjänster.

Att det ännu främst är privata aktörer som visat intresse för ledningssystemet förklarar Rickard Svenningsson med att certifieringen kan bidra till att öka kunders förtroende och därmed stärka verksamhetens ställning på marknaden.

– Offentliga verksamheter har typiskt sett få krav på sig att certifiera sig, men för en privat leverantör mot dessa verksamheter kan det vara en klar konkurrensfördel att bli certifierad även om det inte är ett absolut krav.