Lyckat möte i generalförsamlingen i EA

Den 23-24 maj ägde det 39e generalförsamlingsmötet i EA EA, European Accreditation, rum den slovenska staden Bled.

Vid mötet valdes Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck till ny ordförande. Mötet antog ett stort antal resolutioner som du kan läsa här.

2016 års rapport över EA:s multilaterala överenskommelser finns att läsa här.