Hoppa till innehållet
Nyheter

Många vattenmätare visar fel

För att garantera att konsumenter betalar för rätt mängd vatten krävs det att vattenmätaren visar rätt. Vid höstens marknadskontroll var det bara hälften av de kontrollerade mätarna som uppfyllde kraven.

Många vattenmätare visar fel

I de flesta svenska villor sitter en mätare som visar hur mycket vatten som boende i huset gör av med och ska debiteras från kommunen som är vattenleverantör.

Ett av myndigheten Swedacs uppdrag är att regelbundet undersöka om exempelvis vågar, el- och vattenmätare som säljs och används på den svenska marknaden uppfyller kraven. Det finns både nationella och EU-gemensamma krav. En av produkterna som kontrolleras är alltså hushållens vattenmätare (som även används i butiks- och kontorslokaler och mindre industrier).

Hin Lau
Hin Lau, utredare på Swedac

— Vi köpte i höstas sex olika mekaniska vattenmätare som tillhandahålls på den svenska marknaden som vi lät testa, berättar Hin Lau, utredare på avdelningen för reglerad mätteknik, Swedac.

— Det vi valde att undersöka var hur korrekt mätaren mäter vid olika flöden av vatten och vid olika vattentemperatur. Vi har i Sverige och övriga Norden kallare vatten än i de flesta andra länder. Under tre-fyra månader om året håller kallvattnet en temperatur på runt fem grader, säger han.

Testet visade att tre av sex mätare inte uppfyllde kravet på korrekt mätning.

— Det var framför allt vid låga flöden och låg vattentemperatur som felmarginalen var för stor.

Om en produkt inte uppfyller ställda krav har Swedac möjlighet att vidta olika åtgärder mot den som tillverkar och säljer produkten. Några exempel på åtgärder som kan bli aktuella är försäljningsförbud, tillbakadragande av produkten från marknaden eller återkallande av produkten från slutanvändaren.

— Men eftersom mätarna i det här fallet visade en negativ felvisning, att de alltså mäter mindre mängd vatten än vad den borde göra, bedömer vi att ingen konsument behövt betala för mycket. Det är istället kommunerna som kan ha fått för lite betalt. Det vi gör är därför enbart att kontakta tillverkarna och meddela vad vi noterat, att deras produkt inte uppfyller kraven och att vi förutsätter att de rättar till bristerna innan fortsatt försäljning.  Men vi är också intresserade av att höra vad de har för kommentar till det, säger Hin Lau.

Det finns i Sverige drygt 1,7 miljoner vattenmätare ute i bruk som Swedac tillsynar.

Rapporten på marknadskontroll finns att läsa här: [REP 21:1] Rapport Marknadskontroll Av Kallvattenmätare (2020).