Hoppa till innehållet
Medarbetare

“Jag blir inte kränkt utan nöjd”

Möt Stina Benderix, ny chef för Avdelningen för ackreditering
Hon gjorde en lista med kriterier för sitt önskejobb; gärna statligt, gärna internationellt utbyte, helst en myndighet som inte har huvudkontor i Stockholm - och gärna ett för henne okänt område.
– Sen såg jag annonsen från Swedac och kunde pricka av allt!

“Jag blir inte kränkt utan nöjd”

Namn: Stina Benderix
Bor: Med man och fyra barn, 6, 8, 10 och 13 år gamla, i ett hus i Mölnlycke.
Gör: Ny chef för Avdelningen för ackreditering på Swedac
Vid sidan av arbetet: Klättring! Både ute och inomhus. Och löpträning i skogen. Ledighet tillbringas gärna på Öland eller i makens hemby utanför Luleå.

Möt Stina Benderix, ny chef för Avdelningen för ackreditering.

När Stina Benderix tänker tillbaka på de jobb hon haft genom åren ser hon en gemensam nämnare. Vare sig det handlat om att som 16-åring sälja jordgubbar eller jobba på demensboende eller inom Kriminalvården.
– Jag har alltid trivts väldigt bra. Så när jag nu bytte från jobbet som chef för Närhälsan (den offentliga primärvården) i Härryda kommun mot det här var det inte för att jag vantrivdes eller tyckte att jag inte utvecklades. Jag är bara väldigt svag för det statliga uppdraget.

Hon har alltid sett det som någonting fint och värdefullt att vara tjänsteman i staten. Om man bidragit till att medborgarna kan lita på de samhällsfunktioner som finns tycker hon att man gjort någonting vettigt med sitt arbetsliv.
– Inte minst i dessa tider med krig och oroligheter i Europa är det otroligt viktigt. Känner man inte tillit till exempelvis Skatteverket eller socialtjänsten blir det ett otryggt samhälle, säger Stina.

Och det väl ganska på pricken vad hennes nya jobb som chef för Avdelningen för ackreditering handlar om; bidra till att vi litar på att samhället fungerar. Stina Benderix roll går ut på att stötta de chefer som är ansvariga för avdelningens fem ben; fordon och kontroll, industri, miljö och hälsa, kvalitet och planering samt internationellt samarbete/teknisk utveckling. Stina Benderix sitter också i myndighetens ledningsgrupp där hon hoppas få bidra med ”energi och glädje”.

Men hon är fortfarande rätt ny på jobbet, hon tillträdde 1 december och håller som bäst på att sätta sig in i det komplexa uppdrag som är Swedacs. Gläds åt att vara omgiven av kunniga människor och åt att lära sig mycket nytt.

Stina Benderix föddes i Växjö 1985 och växte upp där. Ambitiös i skolan, lätt för att lära och med mycket energi att ägna åt olika sporter som dans, friidrott och badminton. Hon beskriver sina föräldrar som kreativa, nyfikna personer som rest mycket och väckt ett intresse och engagemang för samhällsfrågor.
– Även om mina föräldrar kanske inte sagt det har de tydligt förmedlat att den som har någon typ av förmågor också har ett ansvar att använda dem för samhällsnytta, säger Stina.

Efter gymnasiet var hon först inne på juridik men landade så småningom i psykologi. Under tiden som psykologstudent började Stina Benderix arbeta extra inom Kriminalvården och tyckte det var en intressant kombination av juridik och psykologi; varför begår människor brott? Hur är vår kriminalpolitik utformad?
– Jag har aldrig varit partipolitiskt engagerad men alltid politiskt intresserad, säger hon.

Det var via Kriminalvården Stina senare fick jobb på SIS, Statens Institutionsstyrelse, som ansvarar för institutioner för personer placerade enligt exempelvis LVU, Lagen om Vård av Unga. Först som psykolog, därefter som chef i olika positioner.

De senaste fyra åren har Stina Benderix arbetat inom VGR, Västra Götalandsregionen. Att vara chef inom primärvården när pandemin bröt ut var både krävande och lärorikt. Under perioden utvecklades ett mycket gott samarbete mellan regionen och Härryda kommun, något som hon ser tillbaka på med stolthet och tillfredsställelse.
– Så många medarbetare i vård och omsorg gjorde ett fantastiskt jobb under pandemiåren, och jag blev under den perioden ännu mer stärkt i uppfattningen om att god samverkan handlar om relationer, inte om oändliga antal styrdokument, säger Stina.

Hon ser i Swedac en likhet med sina tidigare arbetsplatser inom offentlig verksamhet; i princip oändliga behov, ändliga resurser. Den där förutsättningen man bara måste förhålla sig till och inte bör lägga för mycket energi på att bli frustrerad över. Ett förhållningssätt Stina Benderix tycker att hon är rätt bra på.
– Det handlar om att våga ta ansvar, prioritera och att förvalta skattemedel på ett ansvarsfullt sätt.

I sin nya roll på Swedac ser hon fram emot att knyta kontakter, illustrera för samhället vilken vikt det finns av kvalitetssäkring, och att ha stort fokus på att underlätta för handel och innovation i svenska företag.

Oavsett vad man sysslar med tycker Stina Benderix att man bör känna sig förankrad i det man gör. Om inte, har man ett stort eget ansvar att ställa frågor; varför är jag på jobbet? Varför är jag på det här mötet?  Vad är syftet med den här gruppen jag är medlem i?
– Har man svårt att se syftet, att hitta svaren, tycker jag att man ska fundera ordentligt själv, och/eller fråga sin chef. Jag applåderar om mina underställda ställer den typen av frågor. Jag blir inte kränkt utan nöjd. Personer som känner engagemang för den verksamheten man arbetar i vågar också ifrågasätta den och hjälpa till att utveckla den.

”Jag är bra på att skapa förutsättningar för att duktiga begåvade och kunniga människor får jobba och utvecklas på toppen av sin kompetens, säger Stina Benderix, ny chef för Avdelningen för Ackreditering.”

Fakta

Ackreditering är en formell kompetensprövning som görs enligt europeiska och globala standarder. Ackreditering utförs av ett ackrediteringsorgan. Ackreditering är en metod och ett verktyg för att granska och godkänna företag som provar, kontrollerar, certifierar eller verifierar andras varor, tjänster, anläggningar eller system. Ackreditering kan användas inom områden som är reglerade eller som är helt frivilliga. Syftet med ackreditering är att säkerställa att bedömning av överensstämmelse genomförs på ett tillförlitligt och enhetligt sätt med rätt kompetens av oberoende aktörer. Genom ackreditering bedömer Swedac om ett organ som erbjuder provning, kalibrering, certifiering, kontroll eller verifiering har den kompetens och det oberoende som krävs för en viss uppgift.