Sista dagen för inrapportering av 2018 års mätaranal är 15 januari 2018, i enlighet med 5 §  STAFS 2017:15 (tillsynsavgifter för vatten- och värmemätare) samt 5 § STAFS 2017:16 (tillsynsavgifter för mätare för aktiv elenergi).

Nu finns inte längre möjlighet att rapportera in mätarantal via e-tjänsten.

Frågor hänvisas till registrator@swedac.se