Nio av 40 följer med Swedac till Borås

Nio av de 40 personer som får sina tjänster flyttade till huvudkontoret när Swedacs stockholmskontor läggs ner har valt att följa med myndigheten till Borås. Det är betydligt fler än vid tidigare utlokaliseringar av statliga myndigheter, då i genomsnitt en av 20 medarbetare har flyttat med sin myndighet.

I januari i år kom beskedet från regeringen att Swedacs kontor i Alvik i Stockholm läggs ner och att all verksamhet koncentreras till huvudkontoret i Borås. Totalt handlar det om 40 tjänster som flyttas från Stockholm till Borås.

Swedacs ambition är att omlokaliseringen ska vara genomförd fullt ut under våren 2019. Redan nu till sommaren flyttar dock de första medföljarna ner till Borås.

Swedacs tillförordnade generaldirektör Merih Malmqvist Nilsson är nöjd med att så pass många har valt att följa med myndigheten till Borås.

–Det är fler än vad jag hade räknat med. Av de nio som flyttar med flyttar sex stycken fullt ut till Västsverige. Att så många väljer att arbeta i en annan del av landet är väldigt roligt. Det visar på ett stort engagemang och en god trivsel på arbetsplatsen. Det är något som alla medarbetare på Swedac har anledning att vara stolta över, säger hon.

Samtidigt pågår nyrekryteringar till Borås för fullt och flera nyckelpersoner finns redan på plats.

Merih Malmqvist Nilssons förhoppning är att kunder och samarbetspartners ska märka av omlokaliseringen så lite som möjligt.

–Vi har klarat av alla planerade tillsyner under första tertialet tack vare duktiga medarbetare och konsulter, berättar hon.