Nu möjligt att certifiera mot standard som ska förhindra mutor

Nu går det att ansöka om ackreditering för certifiering mot standarden ISO 37001 som ska förhindra mutor.

ISO 37001, Ledningssystem mot mutor – krav och vägledning är en ny internationell ledningssystemsstandard vars implementering nu kan certifieras av ackrediterade certifieringsorgan.

Standarden kan implementeras i olika typer av verksamheter för att upptäcka och förebygga mutor i tid. Standarden rymmer även krav och vägledning för att etablera, upprätthålla och förbättra ett system mot bestickning.

Det är framförallt högsta ledningen i verksamheten som bär på ansvaret att ta fram en policy som överensstämmer med standardens krav.

Standarden är tillgänglig både på svenska och engelska sedan maj 2017.