Ny spellag från årsskiftet

Information till den som vill bli ackrediterad för kontroll, provning eller certifiering av spelverksamheter.

Ny spellag från årsskiftet

Den första januari 2019 träder en ny svensk spellag i kraft som bland annat innebär att ett nytt licenssystem införs för alla aktörer som bedriver verksamhet på den svenska spelmarknaden, vilket även omfattar spel över internet. Swedac ackrediterar för kontroll, provning och certifiering av spelverksamheter mot Lotteriinspektionens föreskrifter. Läs mer här.