Ny vägledning för oljeavskiljarsystem

Swedac har gett ut en ny vägledning, Swedac Doc 18:1 - Kontrollorgan Oljeavskiljarsystem.

Denna vägledning innehåller allmänna riktlinjer för frivillig ackreditering inom området femårskontroll av oljeavskiljarsystem.
Vägledningen gäller i huvudsak för ackrediterade kontrollorgan.

Läs vägledningen här