Så påverkas kunderna av Swedacs omlokalisering

Regeringen har beslutat att hela Swedacs verksamhet ska koncentreras till Borås. För Swedacs dagliga verksamhet innebär det att det kan bli aktuellt med ombokningar för ett mindre antal av Swedacs kunder.

Detta kan komma att ske med kort varsel och innefatta ändring av bedömare eller besöksdatum. Utöver det fortsätter Swedac att leverera enligt sitt uppdrag.

Swedac kommer en tid framöver ha nyanställda som följer med som observatörer på bedömningar hos kunder. Detta är ett viktigt moment i introduktion och upplärning av myndighetens framtida bedömare.