Ordning och reda på den svenska spelmarknaden

En ny spellag införs i Sverige som innebär att alla spelföretag på den svenska spelmarknaden ska ha behöriga licenser. En viktig del i licensansökan är de bedömningar som utförs av ackrediterade organ.

Den 1 januari 2019 träder en ny lag i kraft som innebär att spelföretag på den svenska spelmarknaden behöver licens för att tillhandahålla kommersiellt spel. Detta gäller även de internetbaserade spelföretag med säte utomlands.

Med den nya lagstiftningen vill regeringen säkra skatteintäkter och samtidigt säkerställa att spelföretagen följer vissa etiska riktlinjer, såsom måttfull marknadsföring och stöd till den som spelar för mycket. Men den nya lagstiftningen ska även garantera att all spelutrustning uppfyller ställda krav och inte kan manipuleras – och det är här Swedac kommer in i bilden. Swedac ackrediterar företag och organisationer som vill kontrollera, prova eller certifiera en spelverksamhet enligt Lotteriinspektionens föreskrifter.

Vilka kontrollformsstandarder som spelföretagen ska bedömas utifrån har beslutats av Lotteriinspektionen efter att bland annat Swedac har bidragit med råd. Men trots att lagen är ny i Sverige finns det kunskap och lärdomar att hämta utifrån.
– Exempelvis så har Danmark tidigare instiftat en liknande lag vilket har gjort det möjligt för oss att se hur de har hanterat de frågeställningar som uppstår i ett sådant här arbete, säger Magnus Pedersen på Swedac.

De kontrollformsstandarder som tillämpas enligt den nya lagen och Lotteriinspektionens föreskrifter finns listade på Swedacs webbsida som en vägledning både för företag som vill bli ackrediterade för bedömning och för spelföretag som vill bedriva spelverksamhet i Sverige.

 

Spelföretag som vill verka på den svenska marknaden ansöker om licens hos Lotteriinspektionen. Ansökningsperioden startade 1 augusti 2018, men det är senast den 1 januari 2019 som licensen behöver erhållas för den som vill bedriva spelverksamhet i Sverige.

 

Läs mer på Lotteriispektionens hemsida