Logotyp

Maskiner

För vissa maskiner ska ett anmält organ anlitas innan CE-märkning. Vilka maskiner som omfattas av detta framgår av direktivet. Om maskinen kan tillverkas helt enligt harmoniserad standard finns dock ett förenklat förfarande.

Ett anmält organ är en oberoende organisation som bekräftar genom bland annat EG-typkontroll att maskinen uppfyller kraven i direktivet. Swedac ansvarar för kompetensbedömning av anmälda organ och även anmälan till EU-kommissionen. Kompetensbedömningen görs genom ackreditering.

Arbetsmiljöverket ansvarar för reglerna kring maskiner.

Vilka de anmälda organen är och vad deras anmälan omfattar framgår av EU-kommissionens databas Nando.