Logotyp

Fältförsök avseende växtodling (GEP)

GEP reglerar hur man ska använda bekämpningsmedel vid försöksodling så att inga farliga kemikalier sprids i naturen. Försöken ska planeras, utföras och rapporteras på ett väl dokumenterat sätt.

En GEP-verksamhet arbetar med effektivitetsstudier i enlighet med växtskyddsmedelsdirektivet och standarder inom området. Standarderna har tagits fram av EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization).
En GEP-verksamhet ska vara ackrediterad av Swedac enligt svenskt regelverk.

Information till den som vill bli ackrediterad

Ackrediteringen sker mot den internationella standarden för kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025. Swedac ställer krav på bland annat personal, metoder och utrustning samt mätningarnas spårbarhet.