Logotyp

Energikartläggning

Lagen om energikartläggning i stora företag, 2014:266, trädde i kraft 1 juni 2014. Energikartläggningen ska ge en bild av företagets totala energianvändning och hjälpa till att identifiera var effektiviseringar av energiförbrukningen kan ske. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen.

Vad som räknas som ett stort företag definieras i lagen. Både privata och offentliga verksamheter omfattas.

Det berörda företaget har två alternativ:

Information till den som vill bli ackrediterad

För att bli ackrediterad för certifiering av energikartläggning ska certifieringsorganet ansöka om ackreditering för att certifiera ledningssystem enligt ISO/IEC 17021-1 eller personer enligt ISO/IEC 17024.

Granskning av dokumentation kring certifieringsorganets rutiner, såväl som organets tillämpning av sin kompetens är krav för att bli ackrediterad. Är certifieringsorganet ackrediterat för att certifiera ledningssystem granskas tillämpning i fält, är organet ackrediterat för personcertifiering granskas tillämpning vid kontorsbesök.

Som vägledning finns dokumentet SWEDAC DOC 15:1 Information om energikartläggning i stora företag – krav på certifieringsorgan.