Logotyp

Verifiers EU-ETS

The following companies/organisations are accredited verifiers according to ISO 14065:2013 and the Commission regulation (EU) No 600/2012 on the verification of greenhouse gas emission reports and tonne-kilometre reports and the accreditation of verifiers pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council.

Contact person at Swedac for Verifiers EU-ETS is Else-Hanna Elgåsen.

Requirements and guidance documents:

Legislation or other regulations which requires accreditation

(EU) nr 600/2012, Kommissionens förordning (EU) nr 600/2012 av den 21 juni 2012 om verifiering av rapporter om utsläpp av växthusgaser och tonkilometer och ackreditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG
(EU) nr 601/2012, Kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 av den 21 juni 2012 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG
NFS 2012:9, Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2012:9) om handel med utsläppsrätter
SFS 2004:1199, Lag om handel med utsläppsrätter
SFS 2004:1205, Förordning om handel med utsläppsrätter

Documents that contain accreditation requirements

SS-ISO 14064-3:2006, Del 3: Kravspecifikation med vägledning för validering och verifiering av växthusgasrapporter
SS-ISO 14066-1:2011, Kompetenskrav för validerings- och verifieringsgrupper för växthusgaser
SS-EN ISO 14065:2013, Växthusgaser – Krav på validerare och verifierare av växthusgaser för användning vid ackreditering eller anna form av erkännande
STAFS 2012:6, Regulation on the Accreditation of bodies for validation and verification of greenhouse gases
STAFS 2015:8, Regulations and general guidelines on accreditation

Documents providing guidance for compliance with accreditation requirements

EA-6/03:2013, EA-6/03:2013 EA Document for Recognition of Verifiers under the EU ETS Directive
IAF MD 6:2014, Application of ISO 14065:2013
EC Guidance n°4, Guidance Document on the harmonized free allocation methodology for the EU-ETS post 2012 Verification of NIMs Baseline Data Reports and Methodology Reports

Documents that specify acceptance criteria or specify requirements for assessed objects/systems/persons

SS-ISO 14064-1:2006, Kravspecifikation med vägledning på organisationsnivå för kvantifiering och rapportering av utsläpp och avlägsnande av växthusgaser
SS-ISO 14064-2:2006, Del 2: Kravspecifikation med vägledning på projektnivå för kvantifiering, mätning och rapportering av minskning av utsläpp eller förbättrat avlägsnande av växthusgaser