Logotyp

Referensmaterial

Referensmaterial kan bland annat användas till metodvalidering, kalibrering av analysinstrument eller mätosäkerhetsberäkningar. Referensmaterial kan delas in i olika nivåer:

Kalibreringslaboratorier jämförs oftast mot riksmätplats eller annan referensinstans. Via jämförelsen får de korrekt spårbarhet för sina normaler, även kallat referenspunkter.

Information till den som vill bli ackrediterad

Swedac ackrediterar producenter av referensmaterial. Ackrediteringen sker mot den internationella standarden ISO 17034. Hela processen, att tillverka, åsätta certifierat värde med metrologisk spårbarhet, bestämma hållbarhet och kommunicera med användaren ingår i standarden. Ackreditering ges för ett avgränsat teknisk område, till exempel mikrobiologi, klinisk kemi.