Logotyp

Samhällsansvar

En organisation som vill maximera sitt bidrag till hållbar utveckling och visa på sitt arbete kan genomföra en egendeklaration som följer SIS/TS 2 ”Organisationers samhällsansvar – Maximering av bidraget till
hållbar utveckling – Egendeklaration”. SIS/TS 2 bygger på ISO 26000 ”Organisationers samhällsansvar (social responsibility)” och Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling (UN SDG). Egendeklarationen har 50 stycken frågor som skall besvaras se vidare länk: Standard – Organisationers samhällsansvar – Maximering av bidraget till hållbar utveckling – Egendeklaration SIS/TS 2:2021.
Vid genomförandet av verifieringen följer det ackrediterade verifieringsorganet programmet i SIS/TS 3 ”Organisationers samhällsansvar – Maximering av bidraget till hållbar utveckling – Program för verifiering av egendeklaration”. Programmet beskriver hur verifieringen ska gå till för att bekräfta att svaren i egendeklarationen är sanningsenliga samt hur den publika informationen skall vara utformad.

För att utföra dessa verifieringar ackrediteras verifieringsorgan enligt ISO 17029.