Logotyp
Skylt där det står Taxi

Taxametrar

Taxametrar används för att räkna ut och visa kostnaden för taxiresor. Konsumenterna ska kunna lita på att taxametern mäter rätt.

Kontroll av installation och besiktning en taxameter ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan.

Polisen har tillsynsansvar för taxameterutrustning som används.