Logotyp

Vågar

Regelverket för vågar syftar till att vågar ska ge noggranna vägningsresultat, så att konsumenten varken ska betala för mycket eller för lite för det vägda materialet.

Vågar delas upp i icke-automatiska vågar och automatiska vågar. De icke-automatiska vågarna är till exempel butiksvågar på snabbköpet eller hos grönsakshandlaren på torget. Automatiska vågar kan programmeras för att till exempel väga upp en vara i en automatiserad process på en fabrik utan att en operatör är inblandad. För att avgöra om en våg uppfyller föreskrivna krav när den sätts på marknaden ska tillverkaren eller importören anlita ett anmält organ för att få vågen godkänd. På liknande sätt ska den som använder en våg anlita ett ackrediterat kontrollorgan för kontroll av vågar som används för vissa ändamål.

Swedac ackrediterar de kontrollorgan som ska anlitas för återkommande kontroll av våg i drift samt ansvarar för kompetensbedömning genom ackreditering och anmälan till EU-kommissionen av anmälda organ.

För typgodkännande enligt MID (2014/32/EU), se länk nedan.