Logotyp
Ett skjutmått uppe på en ritning

Dimensionsmätinstrument

Regelverket säkerställer att längdmått, volymmått och dimensionsmätinstrument ger mätvärden med en viss mätnoggrannhet.

Det finns inga tvingande krav på den som använder längd-, volymmått och dimensionsmätinstrument. Regelverket bestämmer hur ett mått eller mätinstrument ska vara konstruerat, producerat och provat för att uppfylla föreskrivna krav. Det riktar sig därför främst till tillverkare, importörer och distributörer.

När ett mått- eller mätinstrument ska sättas på marknaden måste tillverkaren eller importören få det godkänt av ett anmält organ, som kontrollerar om det uppfyller de föreskrivna kraven.

Swedac ansvarar för kompetensbedömning genom ackreditering och anmälan till EU-kommissionen av anmälda organ.