Logotyp

Färdskrivare

Fordonstillverkares hantering av verkstadskort

Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2016:126 innehåller bestämmelser om krav för fordonstillverkare att få inneha verkstadskort för montering och aktivering av digitala och smarta färdskrivare.

För godkännande av fordonstillverkare ska ske genom ackreditering enligt 4 kap. 3§ förordningen (SFS 2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare m.m. eller av annat organ inom Europeiska samarbetsområdet som uppfyller motsvarande krav.

Fordonstillverkare ska inom bolaget ha ett kontrollorgan som uppfyller kraven för kontrollorgan typ B enligt standarden SS-EN ISO/IEC 17020:2012. Kontrollorganet ska ha upprättade rutiner för regelbunden egenkontroll av verksamheten med aktivering av färdskrivare och hantering av verkstadskort, egenkontrollerna ska dokumenteras på en kontrollrapport som Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll har fastställt.

Verkstadskort

Verkstadskort får endast användas vid aktivering av färdskrivare i samband med fordonstillverkning. Trots första meningen får kortet dock användas i laboratoriemiljö när det krävs ett verkstadskort för att utföra tester av färdskrivare, färdskrivarens funktion och dess påverkan på andra system i fordon.