Logotyp

Dricksvatten

Den mikrobiologiska och kemiska kvaliteten såväl som radonhalten i dricksvatten måste fastställas genom analyser. Dessa analyser ska göras av ackrediterade laboratorier enligt standard SS-EN ISO/IEC 17025.

Livsmedelsverket är föreskrivande myndighet för dricksvattenkontroll. Ackrediterade laboratorier rekommenderas även att anlitas för kontroll av dricksvattenkvalitet i egen brunn.

Bidrar till FN:s globala mål

Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla.