Logotyp

Verifieringsorgan för växthusgaser EU-ETS

 

EU har infört ett system för handel med utsläppsrätter, EU/ETS. Systemet bygger på EU-gemensamma regler som omfattar alla EU:s medlemsländer samt Norge, Island och Liechtenstein. Handel med utsläppsrätter syftar till att minska utsläppen av växthusgaser. De företag och bolag som står för utsläppen förfogar över utsläppsrätter under en handelsperiod på fyra till fem år. Under perioden kan företag som släpper ut mindre mängd koldioxid än de förfogar över antingen spara till nästa år eller sälja sina rätter till ett företag som förbrukat sina utsläppsrätter. Handel med utsläppsrätter är ett viktigt verktyg för att nå EU:s åtaganden enligt Kyoto-protokollet.

Tanken är att utsläppen ska minska när priset på utsläppsrätter överstiger kostnaden att minska utsläppen. Det kan exempelvis ske via förändringar i produktion eller förbättrad teknik. Man minskar även antalet tilldelade utsläppsrätter från år till år.

I Sverige ingår cirka 750 anläggningar i systemet. De flesta av anläggningarna är energiproducenter som värmeverk, men andra exempel är pappers- och massaindustrin, järn- och stålverk och cementfabriker.

Verksamhetsutövare som omfattas av handel med utsläppsrätter är skyldiga att övervaka sina utsläpp av växthusgaser. Företagens rapporter om koldioxidutsläpp och ansökningar om tilldelning av utsläppsrätter ska verifieras av en oberoende ackrediterad kontrollör. Dessa kontrollörer kallas också för verifierare och ackrediteras av Swedac.

Kontaktperson hos Swedac för utsläppsrätter är Kaarlo Book.

Under ”Krav-och vägledningsdokument finns förtecknat de dokument som är relevanta inom Utsläppsrätter.
Ytterligare information finns på Europeiska Kommissionens webbplats.