Logotyp

Trycksättning med gas

Provning via trycksättning med gas är ett riskfyllt arbetsmoment eftersom det inte går att vara säker på att anordningen håller.

På grund av dessa risker finns föreskrifter för provning med över- eller undertryck. Provningsutrustningen, tillsammans med riskbedömning och kompetens hos provpersonal, har en viktig och central del i föreskriften. Enligt föreskriften ska alla verksamheter som använder trycksättning med gas som provningsmetod vara ackrediterade av Swedac. Föreskriften gäller säkerhet både för egen personal och för andra personer.

Arbetsmiljöverket är föreskrivande myndighet. Krav och föreskrifter finns i:

Krav på ackreditering

Alla organisationer som tryckprovar eller täthetsprovar med gas ska vara ackrediterade. Undantag gäller för mycket låga tryck på under 0,03 bar och små anordningar vid tryck upp till 3 bar.

Utan ackreditering begår man ett lagbrott. Om Arbetsmiljöverkets inspektion finner att provning utförts utan ackreditering kommer den som utfört provningen dömas att betala en sanktionsavgift av 10 000 kronor per provning.