Så gick det för Dr Eve Gadzikwa

Det har gått ett år sedan Dr Eve Gadzikwa, chef för Standards Association of Zimbabwe, tillsammans med ett 30-tal andra höga chefer och regeringstjänstemän från sju länder i södra Afrika hade avslutning efter ett fyra veckor långt utbildningsprogram hos Swedac.

Så gick det för Dr Eve Gadzikwa

På hemmaplan i Zimbabwe har hon tillsammans med fyra andra kursdeltagare arbetat i ett projekt som handlar om att ta fram en nationell policy för kvalitetsinfrastruktur.

Arbetsgruppen har presenterat en handlingsplan för projektet för Zimbabwes regering och knutit kontakter med flera viktiga intressenter. Framsteg har gjorts genom att kompletterande policyer och tekniska föreskrifter och strategier har tagits fram.

Samtidigt har arbetsgruppen stött på utmaningar under arbetets gång. Det handlar bland annat om förändringar inom Zimbabwes regering, vilket har försenat projektet.

Swedacs utbildningsprogram finansieras av Sida. Det utgår från WTO:s TBT-avtal, som handlar om metoder för att ta bort tekniska handelshinder. Syftet är att ge deltagarna övergripande kunskap om kvalitetsinfrastruktur kopplat till handel, och att sedan hjälpa dem att bygga upp en fungerade kvalitetsinfrastruktur i sina egna hemländer.

Viktoria Lindberg Martinell, som är projektledare för Swedacs internationella utbildningar, har kontinuerligt kontakt med  alla deltagarna. Hon kommer att besöka Dr Eve Gadzikwa i Zimbabwe till hösten.

–Det är väldigt givande att kunna vara med och stötta deltagarna i arbetet med att bygga upp en fungerande kvalitetsinfrastruktur i sina egna länder, menar hon.

Swedac kommer att följa Dr Eve Gadzikwa och rapportera om när hennes projekt är avslutat i ett kommande nyhetsbrev.