Swedac bidrar till kvalitetsinfrastruktur i Agadirländer

En del av Swedacs internationella arbete är att bistå andra länder i att bygga upp en kvalitetsinfrastruktur. Agadirprojektet är ett exempel på sådant arbete. 25–28 november deltog Swedac i en konferens om strukturering och harmonisering inom regionen.

Swedac bidrar till kvalitetsinfrastruktur i Agadirländer

25–28 november pågår en konferens i Tunisien om harmoniseringsprocesser för särskilda produkter – elektriska lågvoltskablar och färdigsydda textilier. Konferensen hålls inom ramen för Agadirprojektet, där Marocko, Tunisien, Egypten och Jordanien ingått ett frihandelsavtal. Till helgen kommer länderna träffas för att avsluta sitt harmoniseringsarbete för dessa produkter. Swedac representeras av Henrik Carlborg, Marco Stevenazzi och Per Lundmark.

Agadirprojektet har som mål att utveckla förutsättningarna för ökad handel mellan länderna Marocko, Tunisien, Egypten och Jordanien. För att nå målet behövs en utvecklad organisationsstruktur gällande teknisk lagstiftning, standardisering och kvalitetssäkring genom digital systemlösning.

Swedacs arbete i projektet syftar till att just förbättra kvalitetsinfrastrukturen och få länderna att tillämpa principen om ömsesidigt erkännande vad gäller de produkter som samarbetet gäller. På så sätt kan de fyra länderna kan ha en fungerande marknad mellan sig rörande de produkterna.

Den svenska myndigheten har medverkat i hela projektet: analys av ländernas situation, utveckling av förslag samt implementeringsfasen. I implementeringsfasen är fokus att minska fattigdom genom att öka den ekonomiska utvecklingen inom handel, såväl som att skapa en frihandelszon mellan länderna. En sådan zon kan i det långa loppet även öka regionens möjligheter till handel i andra delar av världen.