Swedac deltar i europeiskt metrologimöte

Den 10–12 maj håller Welmec, den europeiska samarbetsorganisationen för reglerad mätteknik, möte i Madrid. Swedac finns på plats på mötet.

Renée Hansson på Swedac lägger ner en stor del av sin arbetstid på europeisk och internationell samverkan. På mötet i Madrid kommer hon att bli vald till vice ordförande för en av Welmecs åtta arbetsgrupper. Hon sitter dessutom med i ytterligare två arbetsgrupper.

– Kommittéemötena är en gång om året och man förväntar sig att representanter för alla medlemsländer dyker upp, säger Renée Hansson.

Detta år får hon sällskap av Magnus Danielsson, chef för Swedacs avdelning för reglerad mätteknik, på mötet.

Vad är det då som man talar om under de tre dagar som kommittéemötet pågår?

Renée Hansson förklarar att arbetet inom Welmec i mångt och mycket handlar om att få en harmoniserad lagstiftning inom tre olika direktiv; mätinstrument, färdigförpackade varor och icke-automatiserade vågar. Organisationen tar fram vägledande guidelines som stöd för tolkning av direktiven och samordnar marknadskontroll på områdena mellan medlemsländerna.

Det praktiska arbetet med detta sker inom arbetsgrupperna. På kommittéemötet får man en möjlighet att planera det kommande årets arbete.

– Det är värdefullt att lära känna folk på motsvarande myndigheter i andra länder som har samma problem som vi. Vi försöker göra på samma sätt och ta hjälp av varandra, säger Renée Hansson.

Arbetet handlar också om att ta bort tekniska handelshinder och se till att det är samma kvalitetsnivå på mätinstrument i alla europeiska länder. Något som i förlängningen leder till ökad trygghet för konsumenterna.