Hoppa till innehållet
Nyheter

Swedac får ökat internationellt förtroende

Kristina Hallman, avdelningschef för ackreditering på Swedac, får ett nytt internationellt uppdrag. Hon blir vice ordförande i en av den europeiska organisationen EA:s kommittéer och ska också ingå i kommitténs nybildade ledningsgrupp.

Swedac får ökat internationellt förtroende

Berätta mer om uppdraget Kristina Hallman!

— Jag har blivit vald till vice ordförande i den horisontella harmoniseringskommittén, HHC, som är en kommitté inom EA som arbetar horisontellt över flera av våra kontrollformer och behandlar exempelvis frågor länkade till implementering av ISO/IEC 17011 och relevanta kravdokument från IAF/ILAC/EA. Dessutom ska jag ingå i kommitténs nybildade ledningsgrupp.

Vilken blir din uppgift?

— Min roll innebär att delta på kommitténs möten, men också framför allt att tillsammans med ordföranden förbereda underlag inför mötena och att driva på de uppgifter som står på kommitténs agenda. Exempel på uppgifter som kommer kräva arbete emellan möten kan vara att arrangera workshops för EA medlemmarna eller att administrera hanteringen av kommitténs arbete med processen för att att utvärdera ordningar som kan användas under ackreditering.

Vad ser du fram emot?

— Det konkreta arbetet. Det känns väldigt roligt och spännande. Jag ser i och med denna nominering en möjlighet att öka mitt och Swedacs engagemang inom EA.

Varför är det viktigt?

— Fördelen med att vara en medlem i EA är att vi inom regionen tillsammans kan arbeta för att harmonisera synsättet och tillämpningen av våra ackrediteringsordningar. Detta gör att vi enklare kan lita på varandras system inom medlemsländerna vilket i slutändan gagnar de ackrediterade organen och de som är i behov av deras tjänster.

För vilka i Swedacs värld får det betydelse?

— Som vice ordförande ger detta mig, och därmed också Swedac, en ökad möjlighet till att få bättre och snabbare insyn i arbetet som sker inom kommittén. Vi kommer därmed också kunna påverka arbetet i en större utsträckning, även om jag i min roll skall agera neutralt och representera hela EA.

På vilket sätt är det viktigt att Swedac är med i internationella sammanhang?

— Vårt engagemang i EA ger Sverige en möjlighet att påverka hur vår framtid inom ackreditering kommer att se ut. Vår vardag runt omkring oss utvecklas fort och som ett led i detta måste vi inom ackreditering också anpassa oss till denna utveckling. Detta utan att riskera att de tjänster som våra ackrediterade organ erbjuder inte lever upp till de förväntningar som olika intressenter har. Jag tänker då inte minst på krav relaterade till Hälsa, Säkerhet och Miljö.

Fakta EA:

The European co-operation for accreditation, EA, är den europeiska samarbetsorganisationen för ackreditering. Organisationen, med för närvarande 50 medlemmar, har ansvar för de multilaterala avtal som ligger till grund för ackreditering och är en viktig del i internationell handel. Rätt använt leder ackreditering till att konsumenter, näringsliv och lagstiftare kan vara trygga i att varor och tjänster som säljs över nationsgränserna är kontrollerade och håller rätt kvalitet. På så sätt blir handeln mer effektiv och varor och tjänster blir säkrare.