Swedac håller informationsdagar om reviderade ISO 17025

I december förra året uppdaterades de allmänna kompetenskraven för provnings- och kalibreringslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018. För att förtydliga vad den nya versionen av innebär, arrangerar Swedac två informationsdagar.

Den nya utgåvan av standarden innebär att nya beslut om ackreditering måste fattas. Bedömningar kommer starta efter sommaren 2018, oavsett om ett laboratorium har en planerad tillsyn eller en förnyad bedömning.

De största förändringarna i standarden:

  • En ny struktur som omfattar fem huvudkapitel uppdelat mellan generella och strukturella krav, resurs- och processkrav samt krav på ledningssystemet.
  • Hantering av risker och möjligheter.
  • Valmöjlighet mellan ett ledningssystem enligt ISO 9001 eller ISO 17025.
  • Aktiviteter som säkerställer opartiskheten för laboratorier måste implementeras.
  • Beslutsregler måste tillämpas om man gör uttalande om överrensstämmelse mot specifikationer.

Alla dagar är nu fullbokade. Vi har tyvärr inte möjlighet att hantera väntelista. En presentation om revideringen kommer att läggas upp på webbplatsen efter informationsdagarna.