Swedac har beslutat om nya föreskrifter om tillsynsavgifter för vatten- och värmemätare samt för aktiv elenergi

De idag gällande föreskrifterna (STAFS 2016:22) om tillsynsavgifter för år 2017 för mätare för aktiv elenergi och (STAFS 2016:23) om tillsynsavgifter för år 2017 för vatten- och värmemätare gäller endast för ett år i taget och behöver därför upphävas och ersättas med nya föreskrifter som gäller år från år.

Det är inte ändamålsenligt att vid mindre ändringar upphäva föreskrifterna i sin helhet och ersätta dessa med nya föreskrifter. Förslaget innebär därför att STAFS 2016:22 och STAFS 2016:23 ersätts med nya föreskrifter (STAFS 2017:15) om tillsynsavgifter för vatten- och värmemätare och (STAFS 2017:16) om tillsynsavgifter för aktiv elenergi. De nya föreskrifterna kommer att gälla år från år istället för ett år i taget. Vid behov av ändringar i föreskrifterna, som främst rör mindre ändringar avseende de rörliga kostnaderna för tillsyn, görs dessa ändringar genom ändringar i föreskrifterna istället för att föreskrifterna upphävs i sin helhet. De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2018, samtidigt som STAFS 2016:22 och STAFS 2016:23 upphör att gälla.

STAFS 2017:15

STAFS 2017:16